Pasha Bezor, Arthur Golyakov, Ben Papyan, Stas Lobachevskiy, Nastya Vasileva, Vanya Venmer